Visitation

Der kan altid rettes henvendelse om optagelse til Jyderup Private Heldagsskole.

Jyderup Private Heldagsskole er åben på alle skoledage fra kl. 08.00 til 15.30 (fredag til 14.15). Afhentning og hjemtransport kan tilbydes.

Dagsprisen for behandlingstilbuddet er for kalenderåret 2017 følgende:

  • 16.891 pr. måned for undervisningsdelen. Opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.
  • 16.477 pr. måned for behandlingsdelen. Opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.
  • 3.860 kr. pr. måned for kørslen. Vi afhenter eleverne i vores egne skolebusser. I tilfælde af særlige forhold kan prisen variere. Opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.
  • I særlige tilfælde kan der i perioder være behov for ekstra støtte. Disse faktureres efter en gældende timetakst. Alt efter hvad den ekstra støtte skal bruges til kan dette også ske ved en forhøjelse af behandlingsdelen.
  • Familiebehandling er en tillægsydelse, som strækker sig ud over det normale tætte samarbejde mellem skole og hjem. Der aftales/afregnes individuelt i det enkelte tilfælde alt efter sagens karakter.

Visitation foregår efter aftale med Jyderup Private Heldagsskoles leder og Holbæk ressourcecenter, der står til rådighed med psykolog- og konsulentbistand.

Hanne Viborg kandidat i pædagogisk psykologi

Ressourcecentret Holbæk kommune
Skarridsøgade 37
4450 Holbæk


Tlf: 72 36 55 96

Der udarbejdes en kontrakt ved optagelsen.

Forinden en evt. optagelse meddeles Jyderup Private Heldagsskole relevante faglige og sociale oplysninger om eleven.

​Jyderup Private Heldagsskole - Slagelsevej 5a - 4450 Jyderup - Tlf.: 53 77 51 71 - E-mail: kontakt@jphel.dk -  CVR: 30032683