Personale

Undervisningen er som hovedregel varetaget af lærere, men i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning § 16, stk. 3 er der åbnet mulighed for, at andre ansatte uden læreruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervisningsrelevante forudsætninger herfor. Vi ser det som en stor fordel, at vores personalegruppe indeholder medarbejdere med et bredspektret kompetencefelt.

Personale ansat på Jyderup Private Heldagsskole:​

Kasper, 47 år. Leder

Uddannet lærer ved Holbæk seminarium i 2000. Kasper har engelsk og idræt som linjefag. 19 års undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, heraf 12 år som leder.

Certificeret "Trin for Trin"-instruktør samt instruktør i havkajak. 

Kasper har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2000.

Laila, 49 år. skoleleder

Uddannet lærer ved Københavns Dag- og Aftenseminarium i 2001, med linjefag i matematik og biologi.

Har arbejdet som læsevejleder, ordblindelærer, svømmelærer og IT-ansvarlig.

Har i flere år ført elever op til FP i matematik, biologi, geografi samt engelsk i både special- og folkeskoleregi.

Har desuden voksenpædagogisk uddannelse.

Laila har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2016.

Karina, 49 år.

​Uddannet lærer i 2009.

 

Linjefag i fysk, nat&tek, matematik og idræt. Uddannet svømmelærer.

Karina har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden februar 2017.

Bo, 53 år.

Uddannet murer. Har 13 års erfaring i at tilrettelægge undervisning praktiske aktiviteter for børn med særlige behov. Instruktør i havkajak.

Bo har arbejdet som pædagog på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2006. 

Henrik, 49 år.

Ansat som lærer. Har undervist i folkeskolen i 5 år, i specialskoleregi i 20 år med børn i dagbehandlingstilbud. Samt arbejdet på opholdssted i 3½ år. Henrik har undervist i fuld fagrække og har ført til eksamen i FSA. Fritiden bruges på bl.a. IT og musik.

Henrik har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2011.

Thomas, 44 år.

Bygge og anlægsuddannelse hos NCC Danmark 96-2001, Multimediedesigner 2001-2003 samt en værktøjsmageruddannelse 2003- 2012.

Har 8 års erfaring i at tilrettelægge undervisning praktiske aktiviteter for børn med særlige behov.


Thomas har arbejdet som pædagog hos Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2012

Signe, 33 år.

Uddannet lærer ved Holbæk seminarium i 2012. Signe har dansk,  specialpædagogik og samfundsfag som linjefag.


Signe har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden marts 2013.

Dorte, 52 år.

Bachelor i pædagogik på Holbæk seminarium i 2005. 7 års erfaring inden for specialområdet på et skole og behandlingshjem. Erfaring med livet i naturen, gymnastikinstruktør samt grundforløb i pædagogisk massage. Uddannet i Mindfullness i 2015.

Dorte har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden september 2012

Sebastian, 42 år.

Uddannet Tømrer og Milijøterapeut

Erfaring fra arbejde med STU samt andre dagbehandlingstilbud.

​Sebastian har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2020.

Christian, 47 år.

Uddannet lærer ved Blaagaard Lærerseminarium i 2003. Christian har dansk, historie, idræt og billedkunst som linjefag. Har arbejdet som folkeskolelærer 5 år og de seneste 13 år som specialskolelærer. 

Christian har arbejdet på Jyderup Private heldagsskole siden maj 2014.

Jacob,  47 år.

Udannet tømrer i 1998.

​Udannet pædagog i 2008. 

Har arbejdet 5 år som pædagog i specialbørnehave i Holbæk, og 2.5 år på specialskole i Lejre kommune.

Instruktør i havkajak.

Jacob har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden november 2014.

Rikke, 46 år.

Uddannet lærer ved N. Zahles seminarium 2006.

Rikke har linjefag i dansk, engelsk, natur og teknik, billedkunst. Endvidere har Rikke FSA erfaring i fagene dansk og engelsk.

Rikke har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden februar 2015.

Heidi, 41år.

Uddannet pædagog fra Frøbel seminarium i 2003.

Heidi har 10 års erfaring med idrætspædagogik, krop og bevægelse.

Heidi elsker at arbejde med børn og brænder særligt for natur & bevægelse.

Heidi har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2017.

         Preben@jphel.dk

Preben, 57 år.

Har undervist i folkeskolen i 25 år.

Preben har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2018.

Dorte M, 36 år.

Uddannet lærer fra university college i 2011.

Dorte har linjefag i matematik, biologi og idræt. 

Uddannet Svømmelærer.

DorteM har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden april 2020.

Jeanette, 34 år.

Uddannet lærer i 2008.

Jeanette har linjefag i dansk, idræt og specialpædagogik og er desuden uddannet svømmelærer.

Jeanette har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden 1. januar 2018.

        Mille@jphel.dk

Mille, 54 år.

Uddannet pædagog i året 2000, og har i de 18 år efterfølgende været i beskæftigelse indenfor forskellige specialområder i det pædagogiske fag, hvilket har givet et alsidigt og solidt erfaringsgrundlag.

Mille har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2018.

Dennis, 63 år.

Dennis har hele sit arbejdsliv arbejdet på forskellige skoler og behandlingstilbud.

Dennis brænder især for musikken og har stort erfaring i samspil med børn og unge.

Dennis har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2018.

Nuka, 47 år.

Uddannet lærer fra Københavns dag- og aftenseminarium. 

Nuka har linjefag i geografi og idræt. 

20 års erfaring fra folkeskolen og andre dagbehandlingstilbud. 

Nuka har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden september 2013, med en 2 års afstikker til et døgntilbud.

Michael, 40 år.​

Michael er uddannet landmand. Michael er ansat som pædagogmedhjælper. 

Michael har mange års erfaring som håndbold træner for børn og unge. 

Michael har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2018. 

Ditte, 29 år.

​Uddannet lærer i 2016 fra UCSJ Roskilde.

Linjefag i Matematik, historie og specialpædagogik.

Ditte har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2020.

Jørgen, 66 år.

Jørgen er ansat til at køre elever, og indgå i det praktiske team.

Jørgen har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2019.

Poul, 68 år.

Skuespiller/Tømrer. Undervisningserfaring inden for teater, drama, workshops samt instruktion. Musiklærer fra Holbæk Seminarium i 1997.

Poul er primært ansat til at sørge for forplejning.

Poul har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2009.

Søren,63 år. 

Søren er uddannet tømrer og har været selvstændig i mange år. Søren er skolens pedel og kører også elever til og fra Jphel. 

Søren har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden december 2010.

Jesper, 49 år.

Jesper er uddannet mekaniker og han er ansat til at køre elever, vedligeholde køretøjer og hjælpe til i undervisningen. 

Jesper har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden januar 2012.

Personalets opgaver

På Jyderup private heldagsskole er det vigtigt for os at fremstå tydelige og konsekvente. Vi viser omsorg og respekt for den enkelte elev, og det er vigtigt for os at opbygge en gensidig troværdighed. Vi skaber struktur og tryghed for eleverne i dagligdagen, og vi ønsker at fremstå som gode rollemodeller med et rummeligt og tolerant menneskesyn.

Relevant efteruddannelse ser vi som en selvfølge, og skolens personale holder sig derfor opdateret på ny faglig viden med ønsket om at dygtiggøre sig i forhold til jobbet som underviser og behandler.

Teamsamarbejde

Én gang om ugen holder lærere og pædagoger et fælles planlægningsmøde. På disse møder koordineres den daglige undervisning, den røde tråd trækkes gennem fagene, fællesarrangementer tilrettelægges og elevsituationer vendes, således at alle er ajourført.

Én gang om måneden holdes pædagogisk rådsmøde, hvor de større pædagogiske beslutninger træffes.

Tilsyn og ppr

Holbæk Kommune fører tilsyn med, at undervisningen på Jyderup Private Heldagsskole står mål med de almene krav, der stilles i folkeskolen.

Ansvaret for tilsynet påhviler fagchefen for skoleområdet i Holbæk Kommune. Seneste tilsynsrapport kan læses på skolens hjemmeside.

Vi har flere gange om måneden besøg af PPR, hvorfra vi modtager pædagogisk og psykologisk rådgivning samt rådgivning vedrørende undervisningsmaterialer og metoder i forhold til den enkelte elev.

PPR er af Holbæk Kommune ved psykolog Lone Chrona Lerstrup

og konsulent Claus Block Christensen bemyndiget til at yde pædagogisk-psykologisk bistand til eleverne.

Supervision

Personalegruppen modtager en gang om måneden fælles supervision og en gang om måneden teamsupervision med. Cand.Pæd.Pæd.Psyk Hanne Lykke Viborg.

Supervisoren kan indkaldes og bruges i akutte situationer. Supervisoren kommer minimum hver 14 dag og er sammen med elever og voksne i de forskellige grupper fra 8-12 i hverdagen.

​Jyderup Private Heldagsskole - Slagelsevej 5a - 4450 Jyderup - Tlf. 50 71 50 70 eller 53 77 51 71 - E-mail: kontakt@jphel.dk -  CVR: 30032683