STU

Jyderup Private Heldagsskole tilbyder et STU uddannelsesforløb til unge i alderen 16 - 25 år.

Fundamentet

Jyderup Private Heldagsskole er et STU tilbud, for elever med særlige special- og socialpædagogiske behov.

Her udgør behandling, pædagogik og læring en helhed.

Her har vi rod i dansk friskoletankegang med idealet om det hele menneske og Gardners teori om de mange intelligenser.

​Her er en oplysende skole og ikke-religiøs og udogmatisk.

Her er en friluftsskole med mange udeaktiviteter, der afvikles i nærområdets fantastiske natur nær skove og søer i Vestsjælland.

Her er det overordnede mål den enkelte elevs personlige udvikling - som individ og som en del af samfundet.

Visitation​

Alle indskrivninger vurderes individuelt og det samme er gældende for taksten for den enkelte elev. 

Som udgangspunkt er der optagelse af nye elever i henholdsvis august og januar.

Alle STU elever har mulighed for at få kørekort på 2 år under uddannelsen.

Der er mulighed for tilkøb af kørselsordning for den enkelte unge, hvis den unge ikke kan transportere sig selv.

Der er daglig frokost under uddannelsen.

​Målsætningen

 • At den unge får en forståelse for sin omverden. Sikre almen viden og opbygge kendskab til samfunds og praksisforhold. Vi arbejder med emner der ofte relaterer til hverdags situationer.
 • At opbygge sociale kompetencer så de unge kan fungere i almene sociale sammenhænge og opnå færdigheder til at kunne klare et uafhængigt voksenliv.
 • At få udbygget lysten og evnen til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller anden meningsfuld beskæftigelse - Den unge skal lære at klare sig ud fra de individuelle forudsætninger han / hun har.
 • ​At vedligeholde og udvikle vigtige faglige færdigheder hos den enkelte unge.
 • At den enkelte unge kan fungere på de vilkår der er på en arbejdsplads. Den unge skal lære betydning af at være en god kollega og forstå normer og regler.

​Målgruppen

Unge mellem 16 og 25 år som har/er:

 • Unge med Sociale- og faglige vanskeligheder.
 • Unge med Personlige eller sociale vanskeligheder.
 • Skrøbelige og behandlingskrævende unge som mangler strategier og har begrænsede intellektuelle ressourcer.
 • Unge med sociale problemer.
 • ​Unge med utryghedsfølelse i større grupper. Unge som enten har, eller er i fare for at udvikle social fobi.
 • Brug for en særlig tilrettelagt uddannelse.
 • Brug for hjælp til, at kunne håndtere hverdagen
 • Ofte diagnose f.eks. asperger, er sent udviklede eller psykisk svage.

Linjerne​

Motor og Mekanik linjen:

 • Motorlære og reparationer
 • Truck kørekort
 • Forberedende teoriundervisning
 • Kørekort
 • Lager og logistiklinjen

Lagerstyring:

 • Lageropsætning
 • Indkøb
 • Opmærkning
 • Værkstedslinjen

Campingvognsværksted:

 • Cykelværksted
 • Produktion af "Jyderup cyklen"
 • Friluftslinjen

Idræt og motion:

 • Fitness og bevægelse
 • Kano og kajak
 • Cykling
 • Pædagogisk massage
 • Kropspleje
 • Friluftsliv

Udendørslinjen:

 • Anlægsopgaver
 • Vedligeholdelse af grønne områder
 • Udvendig vedligeholdelse af bygninger

Kost, service og ernæringslinjen:

 • Teori og praktik
 • Kost, ernæring og madlavning
 • Produktion
 • Indkøb og budget
 • Hygiejne, rengøring og sikkerhed
 • Praktikker

Tømrer / Snedkerlinjen:

 • Teori og Praktik
 • Produktion
 • Værktøjslære
 • Sikkerhed
 • Arbejdskultur
 • Samarbejde

Boglig undervisning og IT:

Den unge kan tilbydes undervisning i de primære fag: dansk, matematik og engelsk. Efter aftale også andre fag.

Den unge vil kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve tilsvarende FSA / FVU.

IT integreres naturligt i undervisningen på alle linjer. Desuden tilbyder vi individuelle IT-forløb.

Efter endt uddannelse:

Overrækkelse af kompetencebevis for bestået forløb.

​Indhold

Undervisnings indhold

Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo undervisning, der fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet, og fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

STU'en adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser ved, at den planlægges individuelt. Det betyder, at der for hver enkelt elev laves en uddannelsesplan, som kan betyde flere forskellige skoleplaceringer i forløbet. I nogle tilfælde betyder det, at der vil være behov for et botilbud.


Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt (Dette svarer til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger). Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt.


Undervisningen er en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende, og er delt i tre elementer.


På vores egne faciliteter der ligger placeret i industri kvarteret i Jyderup, opøves de unge i den kultur, der hersker på en traditionel arbejdsplads. Derudover lærer den unge værktøjsforståelse og arbejdsmiljø - sikkerhed. Vi samarbejder med erhvervs livet i hele Holbæk kommune.


Undervisningen på værkstederne er opbygget således, at de unge så vidt muligt forberedes til et forløb på almen ungdomsuddannelse Teknisk Skole eller Produktionsskole eller om muligt anden kompetencegivende uddannelse. Eleverne får løbende råd og vejledning i forbindelse med deres videre muligheder enten til videreuddannelse eller til arbejdsmarkedet. Der er faste undervisere på uddannelsen, og den unge får tilknyttet en personlig vejleder og rådgiver. Vi arbejder med struktur og forudsigelighed.


Afklaringsforløbet på 12 uger. Den unge indleder uddannelsen med et 12 ugers afklarende forløb, hvor den unge oplever og prøver de linjer som tilbydes. På Baggrund af afklaringsforløbet udarbejder uddannelsesvejleder fra UU i samarbejde med Jyderup Private Heldagsskoles STUdel og den unge en uddannelsesplan, hvor plan og mål evalueres mindst en gang om året.

Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo undervisning, der fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet, og fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.
STU'en adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser ved, at den planlægges individuelt. Det betyder, at der for hver enkelt elev laves en uddannelsesplan, som kan betyde flere forskellige skoleplaceringer i forløbet. I nogle tilfælde betyder det, at der vil være behov for et botilbud.

Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt (Dette svarer til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger). Andelen af praktiske aktiviteter, herunder praktik, kan højst udgøre 280 timer årligt.
Undervisningen er en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende, og er delt i tre elementer

På vores egne faciliteter der ligger placeret i industri kvarteret i Jyderup, opøves de unge i den kultur, der hersker på en traditionel arbejdsplads. Derudover lærer den unge værktøjsforståelse og arbejdsmiljø - sikkerhed. Vi samarbejder med erhvervs livet i hele Holbæk kommune.

Undervisningen på værkstederne er opbygget således, at de unge så vidt muligt forberedes til et forløb på almen ungdomsuddannelse Teknisk Skole eller Produktionsskole eller om muligt anden kompetencegivende uddannelse. Eleverne får løbende råd og vejledning i forbindelse med deres videre muligheder enten til videreuddannelse eller til arbejdsmarkedet. Der er faste undervisere på uddannelsen, og den unge får tilknyttet en personlig vejleder og rådgiver. Vi arbejder med struktur og forudsigelighed.

Afklaringsforløbet på 12 uger. Den unge indleder uddannelsen med et 12 ugers afklarende forløb, hvor den unge oplever og prøver de linjer som tilbydes. På Baggrund af afklaringsforløbet udarbejder uddannelsesvejleder fra UU i samarbejde med Jyderup Private Heldagsskoles STUdel og den unge en uddannelsesplan, hvor plan og mål evalueres mindst en gang om året.

​Rammerne

STU delen er placeret på sammen matrikkel som dagbehandlingstilbudet.

Vi råder over 5 bygninger med gode faciliteter. Der er indrettet værksteder og lokaler til de forskellige linjer i de enkelte bygninger.

Vi har en fælles "grejbank" med dagbehandlingsdelen.

Vi har egne busser, som vi bruger, når vi tager ud af huset.

​Jyderup Private Heldagsskole - Slagelsevej 5a - 4450 Jyderup - Tlf. 50 71 50 70 - E-mail: kontakt@jphel.dk