Visitation

Der kan altid rettes henvendelse om optagelse til Jyderup Private Heldagsskole.

Jyderup Private Heldagsskole er åben på alle skoledage fra kl. 08.00 til 15.00 (fredag til 14.15). Afhentning og hjemtransport kan tilbydes.

Dagsprisen for behandlingstilbuddet er for kalenderåret 2021 følgende:

  • 18.255 kr. pr. måned for undervisningsdelen. Opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri. Prisen justeres hver år 1. januar.
  • 17.800 kr. pr. måned for behandlingsdelen. Opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri. Prisen justeres hver år 1. januar.
  • 4.000 kr. pr. måned for kørslen. Vi afhenter eleverne i vores egne skolebusser. I tilfælde af særlige forhold kan prisen variere. Opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.

    Prisen justeres hver år 1. august.

  • I særlige tilfælde kan der i perioder være behov for ekstra støtte. Disse faktureres efter en gældende timetakst. Alt efter hvad den ekstra støtte skal bruges til kan dette også ske ved en forhøjelse af behandlingsdelen.
  • Familiebehandling er en tillægsydelse, som strækker sig ud over det normale tætte samarbejde mellem skole og hjem. Der aftales/afregnes individuelt i det enkelte tilfælde alt efter sagens karakter.

Visitation foregår efter aftale med Jyderup Private Heldagsskoles leder og Holbæk kommunes børneindsats, der står til rådighed med psykolog- og konsulentbistand.

Kasper Martensen, leder​

Email. kasper@jphel.dk

Tlf. 50 71 50 70

Christian Møller Nørgård psykolog

Læring og trivsel Holbæk kommune
Jernbanegade 6
4300 Holbæk

Email. sikkerpost@holb.dk

Tlf. 72 36 93 07

Der udarbejdes en kontrakt ved optagelsen.

Forinden en evt. optagelse meddeles Jyderup Private Heldagsskole relevante faglige og sociale oplysninger om eleven.

​Jyderup Private Heldagsskole - Slagelsevej 5a - 4450 Jyderup - Tlf. 50 71 50 70 eller 53 77 51 71 - E-mail: kontakt@jphel.dk -  CVR: 30032683